Scealta Timpeail na Cruinne agus Eoraip!

Event Information

Date: 10 Mar 2012
Time: 3:00 pm - 4:00 pm
Europe Direct Centre: Blanchardstown Library
Location: Event Centre

Event Description
 Insíonn Seosamh Ó Maolalaí seanscéalta agus scéalta greannmhara i nGaeilge agus i mBéarla ag tri a chlog an Sathairn seo thugan (10/3/2012) i Leabharlann Bhaile Bhlainséir. Agus blúire beag Fraincise agus Spáinnise aige chomh maith! Agus seans maith go dtabharfaidh sé fé amhrán agus rann nó dhó. Beidh ceolteoiri ann freisin. Fáilte roimh chách!

Seosamh Ó Maolalaí tells old tales and funny tales in Irish and English at 3pm next Saturday (10/3/2012) in Blanchardstown Library. And he has a smattering of French and Spanish too! And there’s every chance that he’ll have a go at a song and a verse or two. There will be musicians too. All welcome!